Rozšírenie poplašného o systému o požiarne hlásiče

Prehľad niektorých požiarnych snímačov použiteľných na rozšírenie poplašného o systému (PSN) o požiarne hlásiče:

Optický a teplotný detektor s relé výstupom DP721RT

Optický a teplotný detektor s relé výstupom DP721RT

Tento certifikovaný optický detektor neprestajne monitoruje vlastnú citlivosť a funkčný stav. Jedenkrát za deň vykoná úplný diagnostický test, ktorý zahŕňa dynamickú skúšku vnútorného priestoru vymeniteľnej optickej komory a test elektroniky.

Prehľad produktu

 • Automatická samodiagnostika každých 24 h
 • Manuálne spustenie diagnostiky s indikáciou citlivosti
 • Testovanie citlivosti bez externých meracích prístrojov
 • Ľahko vymeniteľný blok optickej komory
 • Vysoká odolnosť voči falošným poplachom
 • Pohyblivá úroveň kľudovej hodnoty
 • Napájanie od 8,5 V
 • Necitlivé na polaritu
 • Úplná séria: optické, teplotné, multisenzorové hlásiče
 • Schválené podľa EN54 aj v NBÚ
 • Certifikát VdS

Odrazový lúčový detektor dymu 5-50m FD705R

Odrazový lúčový detektor dymu 5-50m FD705R

FD705R a FD710R sa skladajú z infračerveného vysielača a prijímača v jednom kompaktnom kryte. Infračervený signál je po odraze od prizmy analyzovaný na zistenie prítomnosti dymu. Je navrhnutý zvlášť pre aplikácie, kde kvôli vysokému stropu alebo ťažkému prístupu nie je možné použiť bodové optické detektory. Kvôli univerzálnosti sú súčasťou tohto detektora aj reléové výstupy, ktoré umožňujú pripojenie ku všetkým typom požiarnych ústrední. FD705R má dosah 5 – 50 m a FD710R má dosah 50 – 100 m.

Prehľad produktu

 • Pokrytie jedným párom až 600 m2
 • Dosah 5 až 50 m a 50 – 100 m
 • Montážna výška až 25 m
 • Napájanie 10 – 30 Vjs
 • Nízky prúdový odber
 • Manuálny alebo automatický reset
 • 3 voliteľné poplachové úrovne
 • Automatická diagnostika a kompenzácia znečistenia
 • Automatické rozlíšenie medzi požiarom a poruchou
 • Vysielač a prijímač v jednom kryte
 • Vertikálna alebo horizontálna montáž
 • Jednoduchá kabeláž a jedinečné nastavenie
 • Mikroprocesorom riadené
 • Vyhovuje BS 5839 časť 5, EN54,VdS a UL

Detektor úniku horľavých plynov GS133

Detektor úniku horľavých plynov GS133

Detektor GS-133 slúži na indikáciu úniku horľavých plynov. Senzor detekuje všetky typy horľavých plynov (zemný plyn, svietiplyn, propán, bután, acetylén, vodík, atď.) a reaguje v dvoch úrovniach koncentrácie.

Charakteristickými vlastnosťami výrobku sú vynikajúca stabilita, vysoká citlivosť, dlhá životnosť a malé rozmery. Prístroj signalizuje únik plynu opticky a akusticky. Výstupné relé umožňuje aktivovať zabezpečovací systém.

Voliteľná je pamäťová funkcia.

Technické parametre

 • Napájacie napätie jednosmerné 12V ±20%
 • Spotreba v kľude 100mA, pri zopnutom relé 150mA
 • Zvuková signalizácia 94dB/0,3m
 • Reléový výstup 250V/5A (voliteľná reakcia na 1. alebo 2. stupeň)
 • Zaťaženie výstupu prepínací kontakt max.230V / 5A
 • Pokrytie 50 m2
 • Pracovná teplota -10°C až +40°C
 • Relatívna vlhkosť 25 až 75%
 • Metóda detekcie katalytické spaľovanie
 • Krytie IP 30 (STN EN 60 529)
 • Rozmery 100 x 73 x 39
 • citlivosť ISO-bután:
  • I. stupeň – 15±3% LEL (0,20% ISO-butánu)
  • II. stupeň 30±3% LEL (0,39% ISO-butánu)
 • citlivosť metán:
  • I. stupeň – 10±2% LEL (0,44% metánu)
  • II. stupeň – 17±3% LEL (0,75% metánu)