Požiarna signalizácia (EPS)

Realizáciu požiarnej signalizácie v objekte je potrebné vnímať v dvoch úrovniach. Prvá je či táto signalizácia (EPS) je alebo nie je vyžadovaná zo zákona pre daný objekt. Po zodpovedaní tejto otázky sa dostaneme do druhej úrovne a tam ak EPS je vyžadovaná zo zákona tak na jej realizáciu je potrebné mať vyhotovený projekt požiarnej ochrany, ktorý obsahuje všetky podrobnosti pre realizáciu EPS v objekte, podstatné v tomto prípade je, že je potrebná certifikovaná požiarna ústredňa. Druhý prípad je ten, keď zo zákona nie je potrebná požiarna signalizácia ale zákazník ju vyžaduje pre lepšiu ochranu svojho majetku. V takom prípade je tu možnosť nadstavby poplašného systému (PSN) doplnením o snímače, ktoré sú schopné detekovať požiar alebo aj rôzne plyny v objekte.

Čo sa týka výstupných zariadení u EPS tak tie sú v prípadoch kedy EPS nie je vyžadovaná zo zákona rovnaké ako u PSN, keďže ide o nadstavbu PSN. U EPS vyžadovaných zo zákona je výstupné zariadenie určené v projektovej dokumentácie ale zvyčajne to býva tel. hlásič poplachu, napr.ako u PSN spomenutý ATH hlásič.

Ďalej uvedieme nami najčastejšie používané EPS ústredne a príklady požiarnych hlásičov.

Požiarná ústredňa 1X-F4

Ako príklad uvádzame konvenčnú požiarnu ústredňu 1X-F4 a najčastejšie používané požiarne hlásiče k tejto ústredni:

Požiarná ústredňa 1X-F4

1X-F4 je konvenčná požiarna poplachová ústredňa. Je dodávaná kompletne zmontovaná v slovenskom jazyku so 4 zónami, z ktorých každá podporuje až 32 zariadení na zónu ako aj so 4 stráženými výstupmi určenými na riadenie sirén. Navyše obsahuje 2 reléové výstupy naprogramované na hlásenie informácie o poplachu a poruche ako aj dva programovateľné vstupy.

Prehľad produktu

 • Moderný, elegantný dizajn
 • Jednoducho odnímateľné súčasti na rýchlu a čistú inštaláciu
 • Štandardné regionálne nastavenia
 • Podpora detekcie oddelenia hlásiča zo zásuvky bez ovplyvnenia ostatných zariadení na slučke
 • Strážené poplachové výstupy
 • EN54 vyhovujúce bezpotenciálové relé požiar a porucha
 • Vstupy na vypnutie oneskorení resp. diaľkový reset
 • Dodatočný 24Vjs resetovateľný napájací výstup
 • Štandardná podpora špeciálnych funkcií ako: • EN54 užívateľské prístupy • Tlačidlové a automatické hlásiče na jednej zóne • Kompletná diagnostika z predného panelu • Krokový test jedným človekom • CleanMe™
 • Možnosť doplniť ďalšie dosky výstupov

Optický a teplotný detektor s relé výstupom DP721RT

Optický a teplotný detektor s relé výstupom DP721RT

Tento certifikovaný optický detektor neprestajne monitoruje vlastnú citlivosť a funkčný stav. Jedenkrát za deň vykoná úplný diagnostický test, ktorý zahŕňa dynamickú skúšku vnútorného priestoru vymeniteľnej optickej komory a test elektroniky.

Prehľad produktu

 • Automatická samodiagnostika každých 24 h
 • Manuálne spustenie diagnostiky s indikáciou citlivosti
 • Testovanie citlivosti bez externých meracích prístrojov
 • Ľahko vymeniteľný blok optickej komory
 • Vysoká odolnosť voči falošným poplachom
 • Pohyblivá úroveň kľudovej hodnoty
 • Napájanie od 8,5 V
 • Necitlivé na polaritu
 • Úplná séria: optické, teplotné, multisenzorové hlásiče
 • Schválené podľa EN54 aj v NBÚ
 • Certifikát VdS

Optický detektor s výstupom na indikácie DP721I

Optický a teplotný detektor s relé výstupom DP721ISéria 700

Tento certifikovaný optický detektor neprestajne monitoruje vlastnú citlivosť a funkčný stav. Jedenkrát za deň vykoná úplný diagnostický test, ktorý zahŕňa dynamickú skúšku vnútorného priestoru vymeniteľnej optickej komory a test elektroniky.

Prehľad produktu

 • Automatická samodiagnostika každých 24 h
 • Manuálne spustenie diagnostiky s indikáciou citlivosti
 • Testovanie citlivosti bez externých meracích prístrojov
 • Ľahko vymeniteľný blok optickej komory
 • Vysoká odolnosť voči falošným poplachom
 • Pohyblivá úroveň kľudovej hodnoty
 • Napájanie od 8,5 V
 • Necitlivé na polaritu
 • Úplná séria: optické, teplotné, multisenzorové hlásiče
 • Schválené podľa EN54 aj v NBÚ
 • Certifikát VdS

Požiarna siréna AS263, 110dB, IP21

Požiarna siréna AS263, 110dB, IP21

AS363 je univerzálna 24V siréna pre použitie v systémoch EPS. Pri nízkej prúdovej spotrebe poskytuje vysoký akustický výkon, ktorý možno plynulo nastaviť. DIP spínače je možné vybrať jednu zo 32 dvojíc výstražných tónov. Pre využitie druhého tónu je potrebné špeciálne zapojenie sirény. Detaily sú uvedené v manuáli sirény.

Všetky pripojovacie svorky sú umiestnené v základni sirény, to dovoľuje nainštalovať len základne a neskôr jednoducho a rýchlo osadiť vlastné sirény a zabezpečiť ich v pätici “bajonetovým“ zámkom. Tiež je možné aktivovať špeciálnu západku, aby nebolo možné jednoducho, bez pomocou nástroja, sirénu vybrať zo základne.

Sirény je možné objednať v červenej alebo bielej farbe, existuje aj variant napájaná 230Vst

Prehľad produktu

 • Vysoký akustický výkon
 • Nízká prúdová spotreba
 • 32 voliteľných tónov
 • Automatická synchronizácia
 • Nastavenie hlasitosti
 • Zámok proti vytiahnutiu z pätice
 • Nízká montážna základňa
 • Svorkovnica v montážnej základni
 • Možnosť dvojsupňového poplachu
 • Certifikát VdS

Adresovateľnú požiarná ústredňa ARITECH FP1216

Ako príklad uvádzame adresovateľnú EPS ústredňu ARITECH FP1216 a najčastejšie používané požiarne hlásiče k tejto ústredni:

Adresovateľnú požiarná ústredňa ARITECH FP121Séria FP1216

Analógovo adresovateľná požiarna ústredňa, 2 až 4 kruhové slučky, 512 adries, 16 zónové tablo, všestranné použitie

Prehľad produktu

 • Údržba jednou osobou
 • Soak test
 • Diagnostika a štatistika v reálnom čase
 • Zdroj na autonómiu 72 h
 • Sledovanie a reakcia na dlhodobé zmeny hodnôt detektorov
 • Koincidencia v rámci a medzi zónami
 • Prvé spustenie so štandardnou konfiguráciou
 • Upload/download
 • Programovanie vstupov/výstupov a logické funkcie
 • 2 alebo 4 kruhové slučky
 • Schválené EN 54 a CPD

Optický detektor DP2051

Optický detektor DP2051Séria 2000

Tento certifikovaný optický detektor je vybavený vymeniteľnou optickou komorou a LED signalizáciou požiaru. Detektory majú príjemný vzhľad.

Prehľad produktu

 • 7-segmentový displej (séria 207x)
 • Možnosť diaľkového testu
 • Možnosť pripojiť externú signalizáciu (okrem 205x)
 • Optické detektory s vymeniteľnou optickou komorou
 • Jednoduché numerické adresovanie (1-128)
 • Vynikajúci komunikačný protokol
 • Kompletná automatická diagnostika
 • Nezávislé na polarite
 • Kompletná séria: optické a teplotné
 • Kompletná ponuka V/V jednotiek a príslušenstva

Teplotný detektor DT2053

Teplotný detektor DT2053Séria 2000

Tento certifikovaný teplotný detektor má špičkové parametre a príjemný vzhľad.

Prehľad produktu

 • 7-segmentový displej (séria 207x)
 • Možnosť diaľkového testu
 • Možnosť pripojiť externú signalizáciu (okrem 205x)
 • Optické detektory s vymeniteľnou optickou komorou
 • Jednoduché numerické adresovanie (1-128)
 • Vynikajúci komunikačný protokol
 • Kompletná automatická diagnostika
 • Nezávislé na polarite
 • Kompletná séria: optické a teplotné
 • Kompletná ponuka V/V jednotiek a príslušenstva

Lineárny dymový hlásič série 2000, odrazový, 5-50m FD2705R

Lineárny dymový hlásič série 2000, odrazový, 5-50m FD2705RSéria 2000

FD 2705R a FD 2710R sú integrované analógovo adresovateľné lúčové detektory napájané z komunikačnej slučky, schopné pracovať na vzdialenosť až 100m. Pracujú na protokole série 2000 s požiarnymi ústredňami FP1200 / 2000.

Prehľad produktu

 • Pokrytie jedným párom až 750/1500 m2
 • Dosah 5 až 50 m a 50 – 100 m
 • Montážna výška až 25 m
 • Napájanie zo slučky
 • Vysielač a prijímač v jednom kryte
 • Vertikálna alebo horizontálna montáž
 • Jednoduchá kabeláž a jedinečné nastavenie

Viactónová požiarna siréna AS2363

Požiarna siréna AS263, 110dB, IP21

AS2363 je viactónová požiarna adresovateľná siréna určená pre požiarne systémy využívajúce komunikáciu na protokole série 2000 – t.j spolupracuje s požiarnymi ústredňami série FP1200, FP2000 a novej série 2X. CDP certifikát umožňuje jej použitie v zmysle platnej legislatívy.

Sirény využívajú na pripojenie do slučky 2 vodiče, ktoré slúžia zároveň na komunikáciu aj napájanie – t.z nie je potrebný prídavný zdroj napájania. Synchronizáciu sirén zabezpečuje a riadi ústredňa.

Prehľad produktu

 • Napájanie zo slučky
 • Vysoký akustický výkon pri nízkej spotrebe
 • Viactónová
 • 3 prednastavené tóny – vhodné pre viacstupňovú evakuáciu
 • Automatická synchronizácia
 • CPD certifikát