Výstupné zariadenia

Charakteristika

Neoddeliteľnou súčasťou poplašného systému ako celku a posledným prvkom v reťazi PSN sú zariadenia ktoré zabezpečujú prenos poplachovej udalosti do miesta obsluhy a to lokálne alebo diaľkovo. Lokálna signalizácia poplachu by mala v prvom rade odstrašiť prípadného páchateľa od ďalšej činnosti avšak ako celková ochrana je nedostatočná, keďže majiteľ, ktorý je mimo objektu o vzniknutom poplachu nie je informovaný. Preto sa poplašný systém dopĺňa o zariadenie, ktoré zabezpečuje aj diaľkový prenos informácie o poplachu.

Ako lokálna signalizácia poplachu sa používajú sirény s blikačmi alebo bez nich, ktoré delíme podľa prostredia ich montáže na vnútorné a vonkajšie. Podľa toho či siréna je alebo nie je vybavená záložným zdrojom ich zasa delíme na zálohované alebo nezálohované. Zálohovaná siréna na rozdiel od nezálohovanej sirény spustí poplach (siréna začne húkať) aj vtedy ak dôjde k je odpojeniu (káblovému prerušeniu) od elektroniky poplašnej ústredne. Spravidla vnútorné sirény sú nezálohované – sú umiestňované prevažne vo vnútornom priestore ktorý je strážený snímačom a teda dostať sa ku takej siréne a znefunkčniť ju bez vyvolania poplachu je prakticky nemožné, preto tam nie je nutný záložný zdroj na rozdiel od vonkajšej sirény, ktorá býva namontovaná na vonkajšej fasáde objektu a je chránená od prípadného poškodenia a vyradenia z činnosti len dostatočne vysokou montážou od zeme.

Ako diaľková signalizácia poplachu, t.j. prenos informácie o vzniknutom poplachu do vzdialeného miesta, sa používajú najčastejšie telefónne hlásiče poplachu a to buď využívajúce „pevnú“ analógovú telefónnu linku alebo sieť GSM vtedy hovoríme o GSM hlásičoch poplachu. Tieto hlásiče sa naprogramujú tak, aby v prípade ich aktivácie (poplach v objekte) zavolali prípadne poslali SMS správu na požadované tel. čísla. V prípade volania sú hlásiče ktoré umožňujú nahratie vlastnej hlasovej správy, iné prehrávajú továrensky naprogramovaný výstražný tón alebo ak je súčasťou hlásiča externý mikrofón, tak ten je po nadviazaní spojenia aktivovaný a tým umožňuje užívateľovi na druhej strane tel. linky tvz. diaľkové odpočúvanie sledovaného priestoru.

Ako príklad uvedieme z každého typu po jednom zariadení.

Príklad vnútornej sirény s blikačom

Príklad vnútornej sirény s blikačom

 • siréna optickoakustická,
 • farby majáku červená, modrá, žltá,
 • piezosiréna 110 dB, napájanie 12Vdc, odber 300 mA

Príklad vnútornej sirény bez blikača

Príklad vnútornej sirény bez blikača

 • piezosiréna 110 dB,
 • kolísavý tón,
 • napájanie 12 Vdc, odber 150 mA

Príklad vonkajšej zálohovanej sirény

Príklad vonkajšej zálohovanej sirény

 • Siréna zálohovaná dvojplášťová,
 • Siréna 125 dB a maják,
 • Záložný akumulátor do 7 Ah,
 • Vnútorný plechový kryt,
 • Mechanický kontakt krytu

Príklad telefónneho hlásiča poplachu „na pevnú“ analógovú tel. linku – ATH

Príklad telefónneho hlásiča poplachu „na pevnú“ analógovú tel. linku - ATH

 • Hlasový volač
 • Pripojiteľné na analógovú tel. linku (pulzná voľba)
 • Detekcia stavu tel. linky
 • 2 nezávislé vstupy
 • 3 režimy aktivácie, 3 voliteľné typy
 • Hlasové správy 1(20s) alebo 2(10s), 16 tel. čísel po 16 číslic, 1-9 opakovaní
 • Programovanie klávesnicou
 • Napájanie 10 – 15VDC, max. 35mA
 • Pracovné prostredie -15 až +40°C, max. vlhkosť 75%
 • Rozmery 115 x 80 x 40mm

Príklad GSM hlásiča poplachu

Príklad GSM hlásiča poplachu

 • GSM hlásič môže pracovať ako doplnkové zariadenie k rôznym ovládacím panelom,
 • Je vystavaný na priemyselnom mobilnom telefóne (GSM module) určenom pre trvalú prevádzku,
 • Frekvencia GSM modulu :900/1800 MHz,
 • Ak sa aktivuje poplach,zariadenie zavolá prípadne aj pošle SMS správu na prednastavené telefónne čísla,
 • Napätie zdroja : 10 – 24 V AC/DC,
 • Vstupy : 5, aktivácia každého vstupu môže spôsobiť volanie na rôzne tel. číslo (max.5 tel. čísel),
 • Relé výstup : 1, možnosť jeho diaľkového ovládania „prezvonením“ alebo SMS správami.
 • Rozmery : 82x63x20 mm,
 • Rozhranie USB“