Poplašné ústredne narušenia

Charakteristika

Poplašná ústredňa je „mozog“ celého poplašného systému (PSN), na svojich vstupných svorkách (slučkách) zbiera informácie z pripojených snímačov (magnetické, pohybové, snímače rozbitia skla atď.) a na základe naprogramovaných algoritmov, ktoré naprogramuje technik podľa požiadavky zákazníka, ich poplašná ústredňa vyhodnocuje a zabezpečuje požadovanú akciu na svojich výstupoch-výstupných svorkách . O tom ako je tento výstupný signál ďalej potrebné spracovať pojednáva kapitola „Výstupné zariadenia“.

Na trhu existuje množstvo typov poplašných ústrední od rôznych výrobcov so špecifickými funkciami pre každý typ a preto je dobré sa o použití najvhodnejšieho typu poplašnej ústredne pre konkrétny objekt ochrany poradiť s montážnou firmou.

V zásade môžeme objekty rozdeliť podľa veľkosti (podľa počtu strážených priestorov) na tri typy: malé, stredné a veľké objekty.

Pre názornosť uvedieme niekoľko nami najčastejšie používaných poplašných ústrední.

 • Pre malé objekty (do cca 16 slučiek) máme dobré skúsenosti s použitím poplašnej ústredne Runner 4/8/16
 • Pre stredne veľké objekty (do cca 48 slučiek) je to poplašná ústredňa DIGIPLEX EVO 48
 • Pre tie najrozsiahlejšie objekty (48 a viac snímačov) ako príklad dávame dve nami najčastejšie montované poplašné ústredne: DIGIPLEX EVO 192ARITECH ATS4000

Runner 4/8/16

Poplašná ústredňa využívaná pre malé objekty (do cca 16 slučiek).

Runner - Poplašná ústredňaPoplašná ústredňa Runner - LCD klávesnica k poplašnej ústredniLCD klávesnica k poplašnej ústredni
Runner - LED klávesnicaLED klávesnica Runner - Čítačka proximitných karietsČítačka proximitných kariet
 • 4/8/16 slučiek na doske ústredne
 • Vstavaný PSTN komunikátorom
 • 2/4/8 voľne programovateľné výstupy na doske
 • Deliteľná na 2 podskupiny
 • Možnosť pripojenia 8 klávesníc alebo čítačiek proximitných kariet, pre 100 užívateľov v kombináciach: kód, kľúčenka, proximitná karta kód plus proxi karta
 • Užívateľské kódy s premenlivou dĺžkou 1 až 6 čísel
 • 127/127/255 záznamov udalostí v pamäti
 • možnosť rozšírenia o bezdrôtové príslušenstvo (snímače, klávesnice, sirénu)

DIGIPLEX EVO 48

Poplašná ústredňa využívaná pre stredne veľké objekty (do cca 48 slučiek).

DIGIPLEX EVO 48 - Poplašná ústredňaPoplašná ústredňa DIGIPLEX EVO 48 - Klávesnica „Grafica“Klávesnica „Grafica“
DIGIPLEX EVO 48 - LCD klávesnicaLCD klávesnica DIGIPLEX EVO 48 - LED klávesnicaLED klávesnica
 • patrí do rodiny zbernicových ústrední DIGIPLEX EVO
 • deliteľná na 4 časti (bloky)
 • 16 klasických slučiek priamo na doske
 • 32 dvier pre kontrolu prístupu
 • 48 slučiek celkom (16 na doske a ďalšie pomocou rozširujúcich modulov zón)
 • 96 užívateľských kódov
 • 127 zbernicových modulov
 • 1024 záznamov v pamäti udalostí
 • digitálny komunikátor na diaľkový prenos správ
 • podpora GSM/GPRS modulu
 • podpora telefónneho hlasového modulu (8 čísiel)
 • podpora modulu internetového pripojenia (obsluha, kontrola, e-maily)
 • LCD klávesnice v slovenčine
 • komfortná klávesnica Grafica zobrazujúca až 32 pôdorysov
 • pripojenie na PC cez modul USB, cez GPRS, cez Internet, alebo cez modem
 • užívateľský program (správa kódov a kariet, prehliadanie pamäti a i.)
 • systém DIGIPLEX EVO48 je certifikovaný na NBÚ ako zabezpečovací systém
 • systém DIGIPLEX EVO48 je certifikovaný na NBÚ ako prístupový systém
 • možnosť flashovania verzie priamo na objekte

DIGIPLEX EVO 192

Poplašná ústredňa využívaná pre tie najrozsiahlejšie objekty (48 a viac snímačov)

DIGIPLEX EVO 192 - Poplašná ústredňaPoplašná ústredňa

Klávesnice sú výzorovo identické ako u vyššie uvedenej poplašnej ústredni DIGIPLEX EVO48

 • patrí do rodiny zbernicových ústrední DIGIPLEX EVO
 • 8 častí
 • 16 klasických slučiek priamo na doske
 • 32 dvier pre kontrolu prístupu
 • 192 slučiek celkom
 • 254 zbernicových modulov
 • 999 užívateľských kódov
 • 2048 záznamov v pamäti udalostí
 • digitálny komunikátor na diaľkový prenos správ
 • podpora GSM/GPRS modulu
 • podpora telefónneho hlasového modulu (8 čísiel)
 • podpora modulu internetového pripojenia (obsluha, kontrola, e-maily)
 • LCD klávesnice v slovenčine
 • komfortná klávesnica Grafica zobrazujúca až 32 pôdorysov
 • pripojenie na PC cez modul USB, cez GPRS, cez Internet, alebo cez modem
 • užívateľský program (správa kódov a kariet, prehliadanie pamäti a i.)
 • možnosť flashovania verzie priamo na objekte
 • systém DIGIPLEX EVO192 je certifikovaný na NBÚ ako zabezpečovací systém
 • systém DIGIPLEX EVO192 je certifikovaný na NBÚ ako prístupový systém

ARITECH ATS4000

Poplašná ústredňa využívaná pre tie najrozsiahlejšie objekty (48 a viac snímačov)

ARITECH ATS4000 - Poplašná ústredňaPoplašná ústredňa ARITECH ATS4000 - LCD klávesnicaLCD klávesnica ARITECH ATS4000 - LCD klávesnicaČítačka inteligentných kariet
 • Integrovaný zabezpečovací systém a systém kontroly vstupu
 • Na doske 16 slučiek
 • Možnosť rozšíriť až na 256 slučiek pomocou rozširujúcich modulov zón
 • Možnosť rozdelenia systému na 16 oblastí
 • 64 dverí
 • Možnosť pripojenia až 16 RAS (klávesnica alebo čítačka bezkontaktných kariet)
 • Možnosť pripojiť až 15 DGP (rozširujúci modul zón)
 • Modulárna zbernica RS485 s neustálym dotazovaním RAS a DGP
 • Programovateľná makro logika s 24 výrazmi
 • 255 voľne programovateľných výstupov
 • Na doske prístupné 4 výstupy – Ext. Siréna/Int. Siréna/maják/1 programovateľné relé
 • Vstavaný PSTN komunikátor
 • 2 alebo 4 stavové analógové vstupy
 • Programovanie, monitorovanie a servis prostredníctvom lokálneho alebo vzdialeného PC
 • 4 až 10 miestne užívateľské kódy v počte 50-1000* užívateľov
 • Poplachové udalosti v denníku 250-1000*
 • Prístupové udalosti v denníku 10-1000*
 • Spínaný napájací zdroj
 • Oceľový kryt