Duálne PIR + MW snímače

Tieto snímače využívajú dva fyzikálne princípy a to tepelné monitorovanie pomocou časti PIR a Doplerovské vyhodnocovanie pohybu pomocou MW časti. Snímač sa aktivuje až při vyhodnotení zmien v obidvoch technollógiách čo silne zvyšuje odolnosť proti falošným poplachom. Snímače sa dajú použiť tam kde jedna technológia zlyháva.

SRDT-15

obrázky16

 • dosah 18x18m
 • dualny PIR + MW snímačna
 • staviteľná citlivosť PIR aj MW
 • mimoridne vysoká odolnosť voči rušeniu
 • rozsah teplôt -20 až + 60° C

TLC-S

obrázky17

 • dosah 18x18m
 • dualny PIR + MW snímač zrkadlový typ PIR
 • nastaviteľná citlivosť PIR aj MW
 • mimoridne vysoká odolnosť voči rušeniu
 • rozsah teplôt -20 až + 60° C

SRX – 1000

obrázky18

 • dosah 18x18m
 • dualny PIR + MW snímač pre najnáročnejšie použitie
 • nastaviteľná citlivosť PIR aj MW
 • mimoridne vysoká odolnosť voči rušeniu
 • – rozsah teplôt -20 až + 60° C

SRX-360

obrázky19

 • stropný snímač 360° 18m
 • dualny PIR + MW snímač pre najnáročnejšie použitie
 • nastaviteľná citlivosť PIR aj MW
 • mimoridne vysoká odolnosť voči rušeniu
 • rozsah teplôt -20 až + 60° C

Vonkajšie PIR + MW snímače

MRX – 300

obrázky20
 • dosah 15x25m
 • dualny PIR + MW snímač
 • snímač do ťažkého vonkajšieho priemyselného riestoru
 • mimoridne vysoká odolnosť voči rušeniu
 • kryte IP65
 • rozsah teplôt -20 až + 60° C