Akustické a pohybové snímače

Charakteristika:

Tieto zariadenia slúžia na zaregistrovanie nežiadúceho vniknutia do sledovaného priestoru. Najpoužívanejšie sú PIR snímače, reagujúce na zmenu rozloženia okolitej teploty. Ďalšiu kategóriu tvoria duálne snímače, ktoré účinne odolávajú falošným poplachom vďaka súčinnosti technológií PIR a MW.
Duálne snímace sú snímače, ktoré v sebe združujú viacero vlastností napr. reagujú na trieštivý zvuk rozbitia skla a na infračervený pohyb. Výhoda je v tom, že namiesto dvoch snímačov máme iba jeden avšak na jednej zóne (sluče). Z dôvodu lepšej identifikácie príčiny poplachu sa preto používajú v rizikovejších objektoch samostatné snímače tj. snímač rozbitia skla na jednej zóne a infračervený snímač pohybu na druhej zóne.