Poplašné a prístupové systémy

Poplašné systémy patria dnes ku štandartnému vybaveniu objektov. Naša firma nainštalovala stovky rôznych systémov do snáť všetkých druhov objektov, počnúc bytami v bytovkách cez rodiné domy, chaty až po celé rozsiahle priemyselné alebo iné podnikateľské areály.

Poplašné systémy pozostávajú obvykle z týchto záladných kompnentov:

  • Snímače narušenia – zariadenia využívajúce rôzne fyzikálne princípy.
  • Poplašné ústredne narušenia – zariadenia vyhodnocujúce a distribujúce podnety zo snímačov
  • Výstupné zariadenia – sirény alebo iné akustické a svetelné zariadenia alebo zariadenia blokujúce alebo spínajúce požadované výstupy
  • Prenosové zaridenia – zariadenia prenášajúce informáciu do miesta trvalej obsluhy
  • Dôležitou súčasťou poplašných zariadení je kabeláž prepájajúca jednotlivé komponenty, respektívne sa na tento účel používa bezdrôtové prepojenie pomocou rádiových signálov.