Elektronické systémy

Inštalácia rôznych slaboprúdových rozvodov a zariadení je jednou z našich nosných činností.
Táto činnosť nadväzuje na naše bohaté skúsenosti (od roku 1993) v tejto oblasti. Jedná sa najmä o slaboprúdové inštalácie v rôznych priemyselných objektoch (administratívne budovy, výrobné haly), predajniach ale aj v rodinných domoch.

  Medzi základné celky ktoré inštalujeme patria:

  • poplašný systém na hlásenie narušenia (PSN)
  • elektrická požiarna signalizácia (EPS)
  • kamerový systém
  • rozvody štruktúrovanej kabeláže (PC siete)
  • vnútorné telefónne siete (telefónne ústredne)