Na prezúvanie sme pripravení

HUNTER GSP 9200  – Profesionálna vyvažovačka   

 

 

 

 

 

 

 

Profesionálna vyvažovačka s 17“ TFT monitorom s patentovaným vyvažovacím systémom Smart Weight.
Quick-Thread ® – upnutie kolesa urýchľuje protismerná rotácia aktivovaná dvojitým zošlapnutím nožného pedálu.
AutoClamp
– pneumatické rychloupínanie
CenteringCheck –
kontroluje správne vycentrovanie kolesa s presnosťou 0,03 mm.
Dataset ® –
vnútorné a vonkajšie ramená urýchľujú zadávanie parametrov kolesa (automaticky meria kolesá do 30“ priemeru), zároveň slúži pre  meranie hádzavosti ráfika a presne určujú miesto umiestnenia závažia závaží. Nožný multifunkčný pedál potvrdzuje parametre kolesa a zároveň blokuje otáčanie kolesa.
AutomaticWeightModeDetection –
podľa polohy ramena určujúceho rovinu pre umiestnenie závaží automaticky volí program pre použitý typ závaží.
ServoDrive, ServoStop, ServoPush –
patentovaný programovateľný DC systém pohonu umožňuje obsluhe maximálnu kontrolu a najrýchlejšie vyváženie. Koleso sa otáča v oboch smeroch s premenlivou rýchlosťou a momentom, automaticky zastavuje koleso v polohe pre umiestnenie závaží a jednoduchým pootočením automaticky natáča koleso do polohy pre daľšie závažie.
BDC Laser –
správné miesto pre umiestnenie závaží na ráfkiku označuje laserový lúč.
SplitWeight a SplitSpoke ® –
programy optimalizujú veľkosť, umiestnenie a rozdelenie závaží.
SmartWeight – patentovaná technológia redukuje hmotnosť použitých závaží o viac než 33% (bez ohľadu na typ použitých závaží) a redukuje nutnosť kontrolných rotácií. Táto nová technológia kalkukuje korekčné hmoty pomocou zmerania a vyhodnotenia statických a dynamických síl spôsobujúcich vibrácie (nie nevyvážených hmôt!).
Vďaka konštrukcii zavesenia kolies sú nové vozidlá až 4x citlivé na vibrácie spôsobené statickým nevývažkom. Naviac dnešné hliníkové ráfiky vďaka väčšej  šírke vyžadujú väčšie hmoty pre kompenzáciu rovnakého nevývažku než úzke oceľové ráfiky.
Program SmartWeight vyhodnocuje nezávisle statické a dynamické sily, pre obe sily uplatňuje samostatné tolerancie a kalkuluje korekčné hmoty pre elimináciu vibračných síl, okrem nevyvážených hmôt.
Program ukladá dáta všetkých vyvážení a zobrazuje kumulatívnu úsporu závaží.